BerekenMijn.nl

Rente op rente berekenen

Rente-op-rente betekent dat u rente ontvangt over eerder ontvangen rentebedragen.

In opvolgende jaren dat u spaart op een spaarrekening krijg u bijvoorbeeld rente over het saldo inclusief de rente die u over eerdere jaren al had ontvangen. Hierdoor stijgt het saldo naar verloop van tijd.

Voer uw gegevens in:

Het inlegbedrag :   
Maandelijkse inleg :   
Rentepercentage :  
Aantal jaren :  
Rente op rente berekenen

Neem contact met ons op

klik hier op Contact