BerekenMijn.nl

Burgerservicenummer (BSN) controleren

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland en is bedoeld voor contact met de overheid. Men krijgt een BSN toegekend als hij of zij zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het BSN nummer staat in het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart, op paspoorten die vanaf 9 maart 2014 zijn uitgegeven wordt niet meer vermeld bij de overige persoonsgegevens, maar op de achterkant van de pagina met de persoonsgegevens (de zogenaamde houderpagina). In de Nederlandse identiteitskaart is het BSN vermeld op de achterkant van de kaart. Het nummer bestaat uit 9 cijfers. Klik hier voor meer informatie.

Voer uw gegevens in:

BSN nummer :   
Het controleren van het BSN nummer.

Wettelijk minimumloon berekenen 2019

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het wettelijk minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Het loon kan zijn uitgedrukt als uurloon of loon per week of per maand en is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.


Voer uw gegevens in:

Leeftijd  :  
Uren per week :  
Fulltime week bij werkgever :  
Wettelijk minimumloon berekenen 2019

 

 

 

 

Neem contact met ons op

klik hier op Contact