BerekenMijn.nl

Vakantiegeld berekenen

In Nederland is vakantiegeld (ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd) over het algemeen vastgesteld op 8% van het bruto salaris, meestal uitgekeerd in de maand mei en opgebouwd over de periode juni t/m mei. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het reeds opgespaarde gedeelte over de afgelopen periode (sinds 1 juni) direct uitbetaald. Uitzendkrachten kunnen op elk moment opgespaard vakantiegeld uit laten betalen. 

De minimale vakantiebijslag is vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Vanaf 1969 was de minimumvakantiebijslag gelijk aan 6% van het bruto jaarloon, vanaf 1 juni 1974 gelijk aan 7%, vanaf 1 juni 1980 gelijk aan 7½%, en vanaf 1 juni 1988 gelijk aan 8%. Overigens was al vanaf eind jaren '70 de vakantiebijslag in de meeste bedrijfstakken 8%.

Voer uw gegevens in:

Berekenen voor het jaar  :   
Het bruto maandloon :   
Aantal maanden gewerkt :  
Vakantiegeld percentage :   
Het vakantiegeld berekenen

Neem contact met ons op

klik hier op Contact