BerekenMijn.nl

Wettelijk minimumloon berekenen 2019

Het wettelijk minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Het loon kan zijn uitgedrukt als uurloon of loon per week of per maand en is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.


Voer uw gegevens in:

Leeftijd  :  
Uren per week :  
Fulltime week bij werkgever :  
Wettelijk minimumloon berekenen 2019

 

 

 

 

Neem contact met ons op

klik hier op Contact